Çözünmüş Hava Yüzdürme

Çözünmüş hava flotasyon ekipmanları, suyun arıtılması için çözünmüş hava flotasyonu, daf sistemi su arıtma.