DAF Clarifier

Atıksu ve kanalizasyon arıtımı, DAF Ayırıcı, yağlı su ayırıcı.